Disclaimer

Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door Cartel en wordt onderhouden door

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

ALGEMEEN.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de databankrechten en de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van MINI/BMW, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MINI/BMW is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken en enig onderdeel van de website te kopiëren.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de databankrechten en de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van MINI/BMW, aan haar gelieerde bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MINI/BMW is het niet toegestaan gebruik te maken van de op de website vermelde woord- en beeldmerken en enig onderdeel van de website te kopiëren.

INHOUD.

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. MINI/BMW garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Als er op de website wordt verwezen naar producten of diensten, is dat geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit MINI/BMW, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit jouw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal MINI/BMW in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

AAN DE WEBSITE GEKOPPELDE SITES.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat MINI verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. MINI is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

DOOR U VERSTREKTE INFORMATIE EN MATERIAAL.

Indien je informatie of ander materiaal aan MINI verstrekt, ga je ermee akkoord dat MINI hiervan gebruik kan maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendom)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor MINI onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. MINI is hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. MINI behoudt zich het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.